• magistra muzikoloških znanosti in doktorica glasbene pedagogike
  • članica Znanstvenega sveta Muzikološkega inštituta

 

Telefon:
+386(0)14706195
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: glasbene migracije v 17. in 18. stoletju, zgodovina glasbe na Slovenskem v 19. in 1. polovici 20. stoletja, zborovstvo in glasbena društva, glasbena sociologija in estetika.