• doktorica muzikoloških znanosti in univ. dipl. literarna komparativistka

 

Telefon:
+386(0)14706217
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področje raziskav: liturgično enoglasje, srednjeveške monastične glasbene tradicije na Slovenskem, interdisciplinarne raziskave povezav med literature in glasbo

Raziskovalni interesi
Raziskave Katarine Šter zajemajo predvsem liturgično enoglasje srednjeveških meniških redov, poseben poudarek velja predvsem skupnostim, ki so delovale na ozemlju današnje Slovenije. Sprva se je Katarina Šter posvečala predvsem srednjeveškim antifonarjem iz nekdanjih slovenskih kartuzij ter kartuzijanski liturgični in glasbeni tradiciji na splošno, v zadnjih letih pa je te raziskave razširila s primerjavami kartuzijanske in drugih liturgičnih tradicij. Njeno zanimanje je vseskozi veljalo tudi interdisciplinarnim raziskavam povezav med besedo in glasbo v starejši vokalni glasbi.

Drugo
Katarina Šter je članica več muzikoloških in drugih odborov. Od leta 2006 je članica Koordinacijskega ter Uredniškega odbora Historičnega seminarja Znansvetnoraziskovalnega centra SAZU, od leta 2012 pa je članica uredniškega odbora mednarodne muzikološke znanstvene revije De musica disserenda ter serije e-monografij Slovenska glasbena dediščina. Je tudi članica Slovenskega muzikološkega društva (od leta 2012 članica Izvršilnega odbora) in Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja. Uredila in souredila je več monografij Historični seminar ter zvezek IX/1–2 revije De musica disserenda, ki je bil posvečen gregorijanskemu koralu. Je tudi umetniška vodja skupine insula memoriae, ansambla, ki se posveča predvsem gregorijanskemu koralu in renesančni glasbi.

Izbrane publikacije
  • “Resacralization of the sacred: Carthusian liturgical plainchant and (re)biblicization of its texts.” Muzikološki zbornik 50, št. 2 (2014): 157–180.
  • Srednjeveški koral v kartuziji Žiče: Pogled skozi oči najstarejšega samostanskega antifonarja. Elektronska izdaja. Slovenska glasbena dediščina, 3. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:skkz/VIEW
  • “Koralni rokopisi slovenskih kartuzij.” V Zgodovina glasbe na Slovenskem 1: Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja, Jurij Snoj, 137–217. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
  • “Between uniformity and diversity: Medieval antiphoners of the Charterhouse Žiče in the University Library of Graz.” V: Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit, Analecta cartusiana, 276/5, ur. James Hogg, 111–144. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Salzburg, 2012.
  • “Variantna intonacija osmega psalmovega tona v kartuzijanski liturgični tradiciji.” De musica disserenda 7, št. 2 (2011): 75–93.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Obrazi in preobrazbe monastičnih glasbenih tradicij v srednjeveški Evropi: kartuzijanski koral v luči primerjav z izbranimi liturgičnoglasbenimi tradicijami (podoktorski raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2015)

Raziskave slovenske glasbene preteklosti (research programme • 1. januar 200931. december 2014)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Katarina Šter je po študiju muzikologije in primerjalne književnost z literarno teorijo na Univerzi v Ljubljani ter na Univerzi v Regensburgu, kjer je eno leto preživela kot Erasmus študentka, diplomirala s temama iz koralnih uglasbitev v Bachovih kantatah ter iz Schillerjevih Pisem o estetskih vzgoji človeka. Na Univerzi v Ljubljani je nadaljevala z doktorskim študijem muzikologije ter se kot mlada raziskovalka na Muzikološkem inštitutu Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti pod mentorstvom dr. Jurija Snoja iz 18. stoletja preselila v srednji vek in študije srednjeveškega liturgičnega enoglasja. V času doktorskega študija je s štipendijo Štajerske deželne vlade Go Styria! raziskovala rokopise v Univerzitetni knjižnici v Gradcu ter se izpopolnjevala v gregorijanskem koralu na tamkajšnji Umetniški univerzi (Kunstuniversität Graz) pri prof. Karlu Franzu Praßlu, kasneje pa se je s štipendijo ZRC SAZU izpopolnjevala še v Lyonu, kjer je med drugim raziskovala rokopise v Občinski knjižnici (Bibliothèque municipale). Leta 2010 je doktorirala s tezo o poznosrednjeveški monastični recepciji liturgičnega enoglasja na primeru antifonarjev kartuzije Žiče ter za doktorsko delo prejela Srebrni znak ZRC SAZU za leto 2012.

Katarina Šter je znanstvena sodelavka Muzikološkega inštituta ZRC SAZU, kjer se posveča predvsem srednjeveškim glasbenim tradicijam monastičnih redov. Njeno posebno zanimanje velja tudi razmerju med besedami in glasbo v starejši vokalni glasbi. Na konferencah v Sloveniji in tujini je predstavila vrsto prispevkov ter v mednarodnih muzikoloških in drugih publikacijah objavila več razprav o žičkih glasbenih rokopisih. Leta 2013 je s financiranjem ARRS začela z delom na podoktorskem projektu Obrazi in preobrazbe monastičnih glasbenih tradicij v srednjeveški Evropi. V povezavi z raziskavami primerjav med kartuzijansko in drugimi liturgičnimi tradicijami je v akademskem letu 2014/2015 s podporo Švicarske zvezne štipendije za odličnost (Bundes-Exzellenz-Stipendium) izvedla specializirano raziskavo na Scholi Cantorum v Baslu (Švica), kjer je s štipendijo za mednarodne raziskovalne obiske Švicarske nacionalne znanstvene fundacije (SNF) ponovno gostovala v letu 2016.