Muzikološki inštitut (zasnovan leta 1972 in dejansko ustanovljen leta 1980) je edina samostojna raziskovalna enota s področja muzikologije v Sloveniji. Temeljna dejavnost sodelavcev so raziskave glasbene dediščine geografskega prostora današnje Republike Slovenije od srednjega veka do 20. stoletja. Muzikološki inštitut v okviru zbirke Monumenta artis musicae Sloveniae pripravlja znanstvenokritične izdaje glasbenih del domačih in na Slovenskem delujočih avtorjev starejših obdobij. Sodeluje v mednarodnih muzikoloških projektih Répertoire international des sources musicales (RISM; popis glasbenih virov) in Répertoire international de littérature musicale (RILM; popis muzikološke literature). Muzikološki inštitut skrbi tudi za izobraževanje mladih raziskovalcev na področju zgodovine starejše glasbene umetnosti. Sodelavci Muzikološkega inštituta objavljajo izsledke raziskav v mednarodnih znanstvenih revijah ter simpozijskih in drugih zbornikih in jih javno predstavljajo na samostojnih predavanjih na domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih. Organizirajo mednarodna znanstvena srečanja, pripravljajo izobraževalne razstave in organizirajo koncerte. Od leta 2005 Muzikološki inštitut izdaja novo znanstveno revijo De musica disserenda.

Poslušaj: Isaac Posch: Balletta I from Musicalische Ehrenfreudt (Regensburg, 1618); izvaja skupina Combattimento Consort (2003)

Isaac Posch, Musicalische Ehrenfreudt (1618); začetek skladbe izdane v: Monumenta artis musicae Sloveniae, zv. 30.